1 funt szterling = PLN
Pogoda w Luton
Luton
+10°C
Dzisiaj jest: 6.8.2020
   accidentZigZag-Baner pierogarnia banner 170x200  
polbud OMEGA POPRAWIONE   SZKOLA INTERNETOWA BANER
 SHA baner  

Okiem psychologa, część 1

luka psycholog peterborough 1Drodzy Czytelnicy, witam Was bardzo serdecznie! Wraz z redakcją Peterborough PL rozpoczynamy dla Was cykl artykułów tematyki psychologicznej i terapeutycznej. Artykuły będą poświęcone tematom, które najczęściej pojawiają się podczas pracy terapeutycznej lub konsultacji. 

Myślę, że będą one Was interesowały, gdyż dostarczą Wam informacji, które są ważne przy podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o rozważenie lub podjęcie odpowiednich kroków, aby uzyskać pomoc psychologiczną w Wielkiej Brytanii.

W dzisiejszym artykule skupimy się na ogólnym pojęciu psychologii, różnicowaniu podstawowych profesji w pracy psychologicznej. Przedstawię, jak bezpiecznie zasięgnąć pomocy psychologicznej/terapeutycznej!

Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż psychologia to temat długi i wyczerpujący, o którym mogłabym mówić bez końca - mam nadzieje interesująco! Postaram się skupiać na tematyce, podając przykłady praktyczne, ale też powiązane z teorią. Nie będę pisała językiem wykładowcy, lecz językiem terapeuty praktykującego, który chce w jasny i zrozumiały sposób opowiedzieć Wam o poszczególnej tematyce. Zaczynamy!

Psychologia jest dziedziną nauki, która powstała i ma za zadanie pomóc nam wyjaśnić i zrozumieć nasze zachowanie, funkcje kognitywne (myśleniowe), emocje, stany umysłu, reakcje międzyludzkie (społecznościowe), jak również wpływ psychiczny na naszą fizjologię.

Psychologia jest częścią naszego codziennego życia. Nie jesteśmy w stanie w pełni i świadomie skupiać się na każdym najdrobniejszym jej elemencie - aczkolwiek ufam, iż chcielibyśmy. Życie zdecydowanie byłoby dla nas jaśniejsze.

Kluczowymi słowami, które warto podkreślić są:… ma za zadanie nam pomóc, wyjaśnić i zrozumieć… Psychologia nie „każe nam” i nie zapewnia idealnego przepisu na rozwiązanie sytuacji. Zatem nabytą wiedzę psychologiczną musimy wtłoczyć do naszego życia tak, aby zagadnienia nie były pustymi teoriami, lecz miały sens indywidualnie w odniesieniu do naszego życia lub sytuacji. Czyli, abyśmy (z czasem) byli w stanie zobaczyć dane teorie psychologiczne w naszym codziennym życiu.

Aczkolwiek wszyscy należymy do gatunku ludzkości i mamy podobne cechy wyglądu, charakteru i zachowań, to jednak każdy z nas jest inny. I to jest zjawiskowe w nas, ta inność, która sprawia, że uczymy się od siebie nawzajem i jak najbardziej mamy na siebie wpływ.

Ta inność sprawia, że inaczej przetwarzamy informacje, rozumiemy je i radzimy sobie z nimi. Zdradzę Wam sekret: terapeuci/psychologowie uwielbiają tę indywidualność w każdym z Was!

W sytuacjach, gdy mamy trudności psychologiczne i potrzebujemy wsparcia, możemy wyróżnić cztery podstawowe profesje, które będą mogły nam jej udzielić: counsellor, psychoterapeuta, psycholog i psychiatra. Ponadto mamy jeszcze wiele innych profesji, związanych z dziedziną zdrowia psychologicznego, aczkolwiek powyższe cztery są najczęściej rozpoznawane dla ogólnej publiczności. Czy wiecie, że badania wykazują, iż większość potencjalnych pacjentów nie jest pewna różnic pomiędzy tymi poszczególnymi profesjami (Kanellakis &d’Aubyn, 2010; Browns et al 2011)?
Ta niepewność sprawia, że często korzystamy z nieodpowiedniej pomocy lub rezygnujemy zanim zasięgniemy pomocy.

Counsellor, Psychoterapeuta, Psycholog i Psychiatra - kim oni są?


Counsellor jest to terapeuta, który zapewnia podstawową pomoc emocjonalną i psychologiczną o małym stopniu ryzyka lub zaawansowania. Czyli udalibyśmy się do Counsellora w sytuacjach, gdzie mamy trudności ze zrozumieniem naszych myśli lub emocji, przechodzimy tymczasowy trudny okres w naszym życiu (np. utrata bliskiej osoby), lub po prostu przez rozmowę chcielibyśmy się uzewnętrznić. Counsellor zazwyczaj pracuje w jednym nurcie (rodzaju) terapeutycznym i jest popularnym wyborem jako pierwszy kontakt z pracą psychologiczną.

Psychoterapeuta jest osobą posiadającą szersze kwalifikacje i doświadczenie w poszczególnych dziedzinach aniżeli counsellor. Psychoterapeuta często ma ekspertyzę w jednej lub więcej dziedzin terapeutycznych, a wiec może pracować na większą skalę potrzeb psychologicznych. W większości sytuacji jest on wyszkolony i ma doświadczenie pracy według i z wytycznymi NICE (The National Institute for Health and Care Excellence). Wytycznikami NICE kieruje się NHS (Brytyjski Narodowy Fundusz Zdrowia).
Psychoterapeuta ma kwalifikacje podyplomowe lub magisterskie i może nam zapewnić nie tylko pomoc taką, jak counsellor, ale szczególnie pracę strukturową/złożoną, która skupia się na poszczególnym stanie psychologicznym (depresja, niska samoocena, agresja, samookaleczenia, stres, trauma, uzależnienia itd.).
Psychoterapeutą często jest też psycholog, czyli magister lub doktor psychologii, który ma kwalifikacje w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych.

Psychologiem może uważać się i nosić ten tytuł osoba, która ukończyła specjalistyczne studia magisterskie lub doktoranckie. Tutaj możemy rozdzielić psychologów na akademickich (researchers) lub praktykujących (clinicians). Psycholog akademicki zazwyczaj pracuje na uniwersytecie, jest wykładowcą i zajmuje się badaniami, publikacją artykułów i książek.
Natomiast psycholog praktykujący zajmuje się pracą z pacjentami i najczęściej pracuje w ośrodkach zdrowia, szpitalach lub prywatnych praktykach. Bywa, iż psycholog może być “dwa w jednym” aczkolwiek jest to bardzo rzadkie. Jeśli tak się zdarza to zazwyczaj praktykuje on w naprawdę specjalistycznej dziedzinie (np.: terapia dzieci). Psycholog często prowadzi diagnozę, testy i skierowania na poszczególne badania lub dalszą pomoc psychologiczną.

Psychiatra zajmuje w psychologii „stanowisko na podium”, w dużej mierze ze względu na poszerzony zakres wiedzy, doświadczenia i możliwości pracy. Zacznijmy od tego, iż z wyżej wymienionych profesji - jest jedyną uprawnioną do przepisywania leków. Pozostałe profesje nie mają uprawnień na takie działania.
Psychiatra prowadzi terapię ale najczęściej w przypadkach interwencyjnych, gdzie życie lub zdrowie pacjenta jest zagrożone. Pracuje on również z pacjentami wysokiego ryzyka i zazwyczaj najtrudniejszymi przypadkami diagnoz. Raczej nie poszlibyśmy na prywatną sesję do psychiatry, gdyż bardzo często nie prowadzą oni prywatnych praktyk ze względu na duże zaangażowanie w pracę w szpitalach, oddziałach psychiatrycznych lub konsultacyjnych. W Stanach Zjednoczonych natomiast ich praktyki prywatne są bardziej dostępne. Podobnie jak psycholog, psychiatra zajmuje się diagnozą, testami, skierowaniami i dopasowaniem poszczególnych technik lub modeli, które są używane przy pracy nad konkretnym przypadkiem z psychiatrii lub psychologii.

 

Jak bezpiecznie korzystać z pomocy psychologicznej

 

Decydując się lub wybierając terapeutę/psychologa należy pamiętać o fundamentalnych i bardzo istotnych zasadach bezpieczeństwa pracy. Musimy się upewnić, iż posiada on uprawnienia do wykonywania zawodu, rejestrację z organizacjami nadzorującymi pracę, profesjonalne ubezpieczenie i regularną superwizję. Dlaczego jest to takie istotne? Otóż w tej dziedzinie pracy ponadszeregowe i priorytetowe jest zdrowie pacjenta, a co za tym idzie; poszanowanie jego zaangażowania, czasu i funduszy, które przeznacza na pracę psychologiczną.

Gdy decydujecie się na rozmowę (telefoniczną lub osobistą) śmiało poproście o podanie informacji o kwalifikacjach, jakie terapeuta posiada, kiedy i gdzie zostały zdobyte. Nie powinno to wzbudzić żadnego sprzeciwu lub skrępowania dla terapeuty, gdyż pacjent jak najbardziej ma prawo do tych informacji. Jeśli terapeuta jest niechętny lub nieprzychylny do podania ich - zakwestionujcie to, gdyż powinno to dla Was być oznaką, iż najwyraźniej jest powód, dlaczego te informacje nie są dostępne dla pacjenta.

Terapeuta posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, który ma zezwolenie na pracę w zawodzie (państwowo lub prywatnie) jest zobowiązany do rejestracji z odpowiednimi instytucjami, które zweryfikują jego gotowość i standardy pracy.

Counsellor i Psychoterapeuta w Wielkiej Brytanii zarejestrowani są w BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) lub UKCP (UK Council for Psychotherapy). Członkostwo w powyższych organizacjach jest wymagane w pracy z NHS, pracy prywatnej, współpracy z organizacjami rządowymi, prywatnymi, charytatywnymi czy wolontariatem. Ponadto uzyskiwanie kwalifikacji (college, uniwersytety czy po prostu szkoły) jest akredytowane przez te organizacje.

Jeśli chodzi o profesję Psychologa to jest wymagane, aby był zarejestrowany w BPS (British Psychological Association) lub HCPC (Health and Care Professions Council). Jeśli nie widnieje dany psycholog jako członek BPS lub HCPC, to nie ma prawa używać tytułu psychologa w UK, gdyż grozi to bezpowrotną utratą możliwości wykonywania zawodu i jest to karalne!
Aby sprawdzić, czy dany praktykujący jest członkiem danej organizacji, wystarczy wpisać jego imię i nazwisko w opcji wyszukania członków. Jeśli osoba jest zarejestrowana, pojawi się informacja potwierdzająca z numerem rejestracyjnym.
Zdarza się, iż praktykujący są członkami wielu małych niekredytowanych organizacji, które zazwyczaj działają na zasadzie wolnych ugrupowań wspierających i oferujących darmowe spotkania, warsztaty czy treningi.

Ubezpieczenie to kolejny etap wymagany od profesjonalnego praktykującego. Jeśli terapeuta pracuje w prywatnej praktyce, ubezpieczenie obejmuje jego samego i pacjentów, z którymi prowadzi prace. Jeśli pracuje w ośrodku, jest on pod osłoną ubezpieczenia danego ośrodka terapeutycznego.
Ubezpieczenie w prywatnej praktyce jest bardzo istotne, gdyż chroni ono terapeutę i pacjenta, w przypadkach losowych lub gdy zdrowie i życie zostało narażone na niebezpieczeństwo poprzez działanie terapeuty lub pacjenta.

Czasami słyszę zapytania o to, jak Psychologowie radzą sobie, gdy mają trudność zawodową lub czują się „wypaleni”. A więc: aby unikać wypalenia i poprawnie poprowadzić daną trudność, Psycholog musi uczęszczać na regularną kliniczną superwizję. Jest to zazwyczaj comiesięczne spotkanie z uprawnionym do tego (poprzez kwalifikacje) Psychologiem lub Psychoterapeutą, na którym omawiana jest praca z wybranym pacjentem. Dane osobiste pacjenta są poufne i pacjent jest przedstawiany wyłącznie z imienia. Superwizja ma za zadanie wspomóc terapeutę/psychologa w regularnej pracy i ewentualnych trudnościach, z którymi się mierzy.

Jeśli wybrany Psycholog/Terapeuta przedstawi Wam, iż posiada powyższe wymagania (kwalifikacje, rejestrację, ubezpieczenie, regularną superwizję) to świadczy to, iż jest on profesjonalistą, dla którego dobro pacjentów jest nadrzędne i priorytetowe. Musi się on kierować mottem „pomóc, a nie skrzywdzić”.

Poszukując terapeuty możecie udać się do GP po skierowanie (poprzez NHS i przeciętny czas oczekiwania na konsultacje to od 4 tygodni do 3 miesięcy). Oczywiście, jeśli jest to nagła sytuacja, która wymaga natychmiastowej interwencji, GP kieruje pacjenta na konsultacje w przeciągu kilku dni a nawet godzin.
W poszukiwaniu prywatnego gabinetu psychologicznego, najczęściej używana jest strona Counselling Directory, gdzie znajdziecie nie tylko listę wszystkich praktykujących, ale również dużo informacji na temat wybranego praktykującego. Macie do dyspozycji takie informacje, jak: lokalizacja, rodzaj oferowanej terapii, w jakich językach oferowana jest terapia, specjalistyczne doświadczenia itd.

Ponadto strony BPS, BACP, UKCP, HCPC udostępniają dane kontaktowe swoich członków, wiec jak najbardziej są to miejsca, w których znajdziemy odpowiedniego terapeutę.

Mam nadzieję, iż artykuł dostarczył Wam podstawowych informacji, które ułatwią Wam podjęcie decyzji, gdzie i jak szukać pomocy psychologicznej.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam Was serdecznie!

Magda Young

„Luka” Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny
Magdalena Young
17 Oak Avenue
Hampton Hargate
Peterborough
PE7 8FR
Tel: 07392046009
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.lukatherapy.co.uk

luka psycholog peterborough slider

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

PROMOWANE OGŁOSZENIA:
carworld new
ABC